जिला अधिवक्ता संघ

लखीमपुर खीरी

कर्मचारी - अधिवक्ता संघ

मूल चन्द ( लिपिक )

+91-9506458000

ओम प्रकाश बाजपेयी ( कल्याणनिधि लिपिक )

+91-9889422438

मनोज कुमार मिश्र ( कंप्यूटर लिपिक)

+91-9026368253

गुरुचरन लाल ( कल्याणनिधि सहायक लिपिक )

+91-9628618290

जुगुल किशोर ( कर्मचारी )

+91-8799263745

दीपू सिंह ( कर्मचारी )

+91-8931046954

अंकित कश्यप ( सहायक आफिस)

+91-9532697771

अनुराग अवस्थी( सहायक आफिस)

+91-7317074064

रमेश कुमार वाल्मीकी ( सफाई कर्मचारी )

+91-9554348377

महेश कुमार वाल्मीकी ( सफाई कर्मचारी )

+91-7704919852

सर्वेश गोड़ ( औ० सी० लिपिक )

+91-945415612